Subscribe via RSS Feed

Kirjallisuuden Vaikutus Itseoppimiseen

Filed in Blog by on syyskuu 29, 2018 • views: 999

Se, miten paljon oppimisemme muokkaantuu sen mukaan, mitä luemme ja miten imemme tietoa, on uskomaton. Joka ikinen kirja, joka ikinen teksti, jokainen runo ja joka ikinen asia mitä näemme, muokkaa jollakin tavalla sisimpäämme.

Kirjallisuuden Vaikutus Itseoppimiseen

Sille voi olla suuri merkitys minkälaista kirjallisuutta otamme lueskeltavaksi. Jos kirjallisuus perustuu pelkkään fantasiaan, voi olla, että ajatuksemme kääntyy suuresti sellaiseen maailmaan, mikä ei ole todellista. Jos keskitymme lukemaan niin kutsuttua mind fullnes kirjallisuutta, voi olla, että ajatuksemme kääntyy omaan sisimpäämme. Keskity siis lukemaan itsellesi mieluista ja vaikuttavaa sekä opillisesti järkevää kirjallisuutta ja näin kehität itseäsi.

Psykologian kirjallisuus

Jos haluaa kehittää omia kykyä ymmärtää omia ja muiden psykologisia ominaisuuksia, on myös itse opiskeltava ja luettava kirjallisuutta aiheesta. Jos keskittyy kehittämään itseään vain omilla pohdinnoilla, on vaarana se, että jumiutuu omiin ajatuksiinsa. Kirjallisuudessa hyvä puoli on se, että sitä kautta näkee ja oppii myös muiden suhtautumista samaan aiheeseen mikä itseään kiinnostaa. Kaikkea ei tarvitse peilinä kuitenkaan omaksua vaan kirjallisuudesta ja varsinkin oppimateriaaliksi tehdystä kirjallisuudesta voi poimia itselleen juuri ne asiat ja pohdinnat mitkä vievät polkua eteenpäin. Usein psykologian aihe alueen kirjallisuudessa käsitellään tieteelliseltä kantilta asioita niin, että lähteet ja tutkimukset ovat perusteltuja ja tutkittuja. Omissa pohdiskeluissa tämä on myös mahdollista, mutta näkökanta muun ihmisen silmin puuttuu. Tästä syystä, vaikka jonkun toisen kirjailijan mietteet eivät täysin vastaa omia, voi silti kirjallisuudesta saada uusia ajatuksia ja kuvakulmia täysin samaan aiheeseen. Psykologian, varsinkin yliopistotasoisen ja siitä ylös päin tarkoitetun kirjallisuuden perusta ei ole antaa mielipidettä vaan kehittää yksilöä siinä, mikä on jo valmiiksi pohdittu, hyväksi havaittu ja todettu. Lukuisien testien ja tutkimusten varjossa on helppo huomata ne asiat, jotka johtavat samaan lopputulokseen kuin omissa pohdinnoissa. Mutta tätä kautta ne saavat voimaa ja kantavuutta sekä perustuksia enemmän kuin vain sen, mitä oma mieli haluaa sanoa. Jos tällaista tieto taitoa ei ole niin lopulta saattaa kuitenkin vetäytyä sellaiseen maailman katsomukseen ja kuvaan, joka ei ole todellinen vaan vain omien ajatusten johdattelemaa. Ja tämän ei edes filosofian silmin ole välttämättä se oikea tapa ajatella.

Anna kirjallisuuden viedä, muttei johtaa

Kun avarrat maailmankatsomustasi ja tieto taitoasi jossakin asiassa, esimerkiksi kirjallisuuden kautta, muista kuitenkin, että omat pohdintasi ovat se väylä minkä kuuluu antaa olla vetävänä voimana. Kirjallisuuden tutkiminen ja lukeminen vain tukee tätä ajatusmaailmaa ja vie sinua eteenpäin. Älä anna toisten kirjoittaman tekstin tai toisten tutkimustulosten tappaa luovuuttasi. Sillä kaikkein parhaiten erinäisiin psykologisiin pulmiin pääsee ne henkilöt kiinni, jotka keksivät ja mielikuvissaan rakentavat uuden aivan erilaisen suhtautumisen täysin jo kertaalleen tutkittuun asiaan. Samoin käy esimerkiksi helposti musiikissa. Jos olet opiskellut koko elämäsi tiettyä musiikkisuuntausta tai omaksunut jonkin tietynlaisen tyylin, voi olla, että sisäinen luovuutesi jää niin vähälle, että musiikki alkaa kuulostamaan ja näyttämään opiskellusta. Kun tämän tapainen efekti tapahtuu, se tappaa kaiken mielikuvituksellisen, uuden musiikista ja silloin se ei ole kuin samojen nuottien ja kaavojen toistamista ja se ei luo mitään uutta. Kun annat siis omille ajatuksillesi pohjaa kirjallisuudesta ja tutkimustulosten sekä faktapohjaisen kirjoitusten maailmasta, luot silti omaa ihanaa kuvaasi maailmasta, etkä kopioi täysin toisen saman kaltaisten ajatusten kanssa pohtivien ajatuksia. Silloin luot jotain uutta ja ihmeellistä. Ja sitä tämä maailma kaikkein kipeimmin tarvitsee.

Anna kirjallisuuden viedä, muttei johtaa

 

 

Comments are closed.